Допоможіть нам стати краще - у разі виникнення помилок, зверніться, будь-ласка, до підтримки

Підпишіться на нас в соціальних мережах

Договір оферти

Договір оферти


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») PE Various agricultural services, особа, зареєстрована за законодавством Республіки Литва, (дана країна є учасником Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та членом Європейського економічного простору) з місцезнаходженням за адресою: Україна, Одеська область, Біляївський район, село Нерубайське, 2, 67661, (надалі – «Виконавець»), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Цей Договір є публічним договором, в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає замовником за Договором (надалі – «Користувач») та зобов’язується виконувати умови цього Договору, додатків та додаткових угод до нього, які є його невід’ємними частинами Акцепт Оферти Користувачем, виконаний відповідно до п. 2.2. Оферти, створює Договір на умовах Оферти. Виконавець та Користувач у подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».

1.3. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://ua.vas.trade/dogovir-oferti та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (у тому числі у ціну та опис тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п. 1.3. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщені. Виконавець може додатково повідомити Користувачів про такі зміни.


2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом Оферти є надання Виконавцем доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу VAS, розміщеного на Сайті Виконавця https://vas.trade, який забезпечує створення особистого Магазину Користувача, розміщення та обробку інформації на сервісі, а також надання Додаткових послуг Користувачам. Перелік Сервісів VAS, що надаються Виконавцем, а також їх ціна та умови надання вказуються на Сайті.

2.2. Акцептом (моментом повного підтвердження та безумовного прийняття) умов Оферти є момент здійснення будь-якої взаємодії Користувача на Сайті (в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, фактичне використання Сервісів VAS).

Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє та беззастережно приймає умови цієї Оферти в повному обсязі без застережень та обмежень чи винятків.

2.2.1. Місцем укладення Договору Сторони визначають місцезнаходження Виконавця.

2.3. Крім умов цієї Оферти, порядок та умови надання Виконавцем користування Сервісами VAS визначаються Угодою користувача, Політикою конфиденційності, а також Правилами розміщення публікації, які є невід'ємними частинами цієї Оферти. Користувач, погоджуючись з умовами Оферти, автоматично погоджується та зобов’язується виконувати та дотримуватися положень Угоди користувача, Політики конфіденційності, Правил розміщення публікації

2.4. Користувач самостійно здійснює вибір Сервісів VAS, доступ до яких та/або послугами яких має намір отримати чи користуватися.

2.5. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини Сервісів VAS.

2.6. Якщо Користувач не згодний з умовами Оферти, він не має права акцептувати Договір та, не вправі користуватися послугами, які надає Виконавець.


3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Платними являються послуги просування публікацій та вибір міток терміновості. Детальну інформацію щодо цін і доступних публікацій у категорії Користувач отримує в особистому кабінеті

Мітки терміновості:

 • Мітка «Терміново» - 15 гривень за один день користування
 • Мітка «Гаряче» - 15 гривень за один день користування
 • Мітка «ТОП» - 15 гривень за один день користування
 • Мітка «Розпродаж» - 15 гривень за один день користування

3.2. Калькулятор просування – платна опція для підняття позицій своєї публікації в категоріях, яка доступна для вже розміщеної публікації. Усі ціни за позиції користувач бачить онлайн у калькуляторі при вибори потрібної позиції.

3.3. Придбання додаткових публікацій – опція, що допомагає Користувачу розширити обсяг доступних публікацій у обраній категорії.

З цінами Користувач може ознайомитись в Особистому кабінеті, вкладка «Просування» - Додаткові публікації.


4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. Збір інформації здійснюється шляхом використання програмних засобів Сайту щодо зазначених Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення Публікацій на ньому.

4.2. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

4.3. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості послуг, що надаються, які адаптуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

4.4. Користувач здійснює доступ до Сервісів VAS протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, по меншій мірі, один раз протягом сесії.

4.5. Деактивація функції збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання Сервісів VAS в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

4.6. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.7. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

4.8. Опитування, проведені час від часу Виконавцем можуть містити питання про демографічні дані користувачів (наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збираються Виконавцем за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Виконавець використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості послуг.

4.9. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
 • інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
 • особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • помилкову інформацію і таку що вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Виконавця або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;
 • інформацію, що представляє собою "спам" або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширену інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистрибьютерів та ін.;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару;
 • інформацію, яка іншим чином порушує чинне законодавство України.


5. ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Всі об'єкти інтелектуальної власності, доступні за допомогою та/або через Сервіси VAS, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

5.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів Сервісів VAS можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим Сервісом VAS. Ніякі елементи змісту сервісів, що надаються за допомогою Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно, відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

5.3.Для забезпечення можливості публікації Виконавцем наданих Користувачем відомостей, Користувач надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень та фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю на безоплатній та безстроковій основі. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщуваної в Оголошеннях інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту.

5.4. Скориставшись Сервісами VAS, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним Публікацій, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в Публікації на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в Публікації осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

5.5. Розміщуючи на Сайті Публікації без знаку охорони авторського права Користувач погоджується з використанням зображення і / або його частини в інтересах Виконавця без виплати винагороди.

5.6.Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання Сервісів VAS і Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання Оголошень і їх розмір. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісів VAS і Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

5.7. Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністрацією сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та/або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент за умови порушення Користувачем умов цієї Оферти, видалити або відключити Обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені Оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення.

5.8.Виконавець має право передати свої права на Сайт правонаступнику. Передача та повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку. Скарги будуть розглянуті Адміністрацією Сайту протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати їх надходження або з моменту отримання повної необхідної інформації за змістом скарги для її розгляду.

5.10. Виконавець вправі направляти запити Користувачу з метою підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі з метою отримання підтверджуючих документів (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають інформації, яка зазначена ним при реєстрації, а також в разі, якщо такі дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання Сервісів VAS з попередніми повідомленням Користувача.

5.11. Користувачі гарантують, що володіють усіма правами на використання матеріалів та контенту, що розміщуються ними в оголошеннях на Vas.trade, в т.ч. правами інтелектуальної власності.

5.12. Вся розміщена Користувачами на Vas.trade інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (контенту) законодавству несуть такі Користувачі. Користувачі Сайту не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

5.13. У разі виникнення у зв'язку з розміщенням Користувачем контенту і / або будь-якої інформації, рекламних матеріалів, і / або змістом рекламних матеріалів (відповідністю змісту реклами вимогам чинного законодавства) і / або якістю товарів / послуг, які рекламуються, претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов'язується розглядати і вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Сайту, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням ним умов цієї угоди.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування Сервісами і ін.) означає безумовну згоду Користувача з тим що він використовує Сайт та Сервіси VAS на власний ризик і «як є», оцінює усі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті Оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст Оголошень, які розміщує Користувач на Сайті за будь-які збитки, які є результатом використання розміщених на Сайті Оголошень. Всі спори, конфлікти або непорозуміння, які можуть виникнути між Користувачами розв’язуйся ними самостійно без залучення Виконавця.

6.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або стороною такої угоди. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, продавати, купувати товари, відповідно до чинного законодавства.

6.3. Виконавець не здійснює перевірку достовірності інформації, яка розміщується Користувачами в об’явах. Виконавець не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв’язку з укладеними угодами або в разі неналежної її виконання Сторонами.

6.4. У разі виникнення претензій між Користувачами в результаті використання Сервісів Сайту, Користувачі погоджуються врегулювати такі можливі претензії самостійно, без залучення Виконавця. Крім цього, Виконавець звільняється від відповідальності від всіх вимог, зобов’язань, компенсацій збитків, інших витрат, які можуть виникнути у зв’язку з врегулюванням претензій між Користувачами.


7. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСІВ САЙТУ

7.1. Користувач має право в будь-який час видалити свою реєстрацію (свій обліковий запис) в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Виконавця.


8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Системні повідомлення Сайту, направляються на електронну адресу, яку Користувачі вказали під час реєстрації на Сайті. У випадку не бажання отримувати такі повідомлення від Сайту, Користувачі можуть відмовитися від такої розсилки, скориставшись функцію "Відмовитися від розсилки", що міститься в обліковому записі Користувача.

8.2. Інформаційні повідомлення, які адресовані для широкого кола Користувачів, публікуються на сайті або пересилаються за електронними адресами Користувачів, які надали свою згоду на отримання таких повідомлень.

8.3. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором, або, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством України.

8.4. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до міжнародного законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством, за нормами права.

 8.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.